ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา

Location

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

Coordination Center of the Rayal Initiative Project, BUU
5th Fl. Office of President Bd. Chonburi 20131

Contact Us

โทรศัพท์ : 038-102562
หมายเลขภายใน 2562
ผู้ประสานงาน : นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ
e-mail : somkiatp@go.buu.ac.th